Loading color scheme

Goście i Przyjaciele w tym roku na naszych rekolekcjach

I turnus:
05.07. - Marcin Jakimowicz – dziennikarz Gościa Niedzielnego - poprowadzi panel dyskusyjny
05.07. i 06.07. - Antoni Tompolski – dyrektor Krajowego Biura Alfa, krajowy koordynator Służb CHARIS
07.07. - biskup Andrzej Iwanecki – będzie przewodniczył Eucharystii
07.07. - zespół „Aby Wielbić” – poprowadzi koncertowe uwielbienie
09.07 - zespół fundacji „BLESS” – poprowadzi jeden set Góry Modlitwy

II turnus
12.07. - Franciszek Kucharczak - dziennikarz Gościa Niedzielnego - poprowadzi panel dyskusyjny
13.07. - o. Remigiusz Recław, proboszcz, opiekun „Mocnych w Duchu” i Michał Frąckowicz – lider „SOS dla Wspólnot” - poprowadzą nauczanie/dzielenie na poziomie „Odbudowana”
14.07. - biskup Andrzej Iwanecki – będzie przewodniczył Eucharystii
14.07. - zespół „Projekt Przebudzenie” - poprowadzi koncertowe uwielbienie
15.07. - Tomek Grajcar, Adam Kosewski z Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów (CSM) - poprowadzą warsztaty dla zespołu „Zanurzeni” – prowadzącego stronę muzyczną na II turnusie.
15.07. - Przemek Wilczyński – pracownik Open Doors
16.07. - zespół fundacji „BLESS” – poprowadzi jeden set Góry Modlitwy