Loading color scheme

Goście z OPEN DOORS podczas I i II turnusu

Podczas I i II turnusu odwiedzą nas Łukasz Wilczyński i bp. Daniel Shimon. Łukasza gościć 4 lipca na I turnusie. Na II turnusie 12 lipca Łukasz przyjedzie z bp Danielem Shimonem z Iraku. Przedstawią sytuację prześladowanych chrześcijan w Iraku i na świecie.