Loading color scheme

Kevin Vickers

Pastor w All Nations Revival Church w południowej części Londynu. Z pasją obserwuje jak Królestwo Boże się poszerza, a Kościół wzrasta, mobilizuje się i wypełnia Boże cele. Od 15 lat zaangażowany w ILI (Międzynarodowy Instytut Przywództwa), Akademię Rozwoju Chrześcijanina oraz History Makers (Twórcy Historii), gdzie z radością służy, czyniąc uczniami i wyposażając liderów. Naucza dorosłych programu  ‘Walk Through Bible’ (Spacer przez Biblię) oraz dzieci w szkołach podstawowych w Wielkiej Brytanii w ramach podobnego programu dla dzieci.

Jego kościół jest aktywnie zaangażowany w lokalnej społeczności. Prowadzi programy społeczne, mające na celu mobilizację chrześcijan różnych denominacji, aby byli żywym świadectwem tam, gdzie żyją i pracują. Zdobył doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości. Od 36 lat mąż Jane, mają trójkę dorosłych dzieci i jednego wnuka.