Loading color scheme

Tomasz Kosiek

dr Tomasz Kosiek, emerytowany pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej, diakon stały diecezji gliwickiej, dr teologii (ekumenizm). Przez wiele lat zaangażowany w różne formy ruchu oazowego i Odnowy w Duchu Świętym, Związany z inicjatywą Tato.net od 2004 roku. Mąż jednej żony Iwony i ojciec pięciorga dzieci.

Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

Tato.Net jest powołane również do tego, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi ponadto sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

Dokładną datę i godzinę spotkania podamy wkrótce.