Loading color scheme

Jarosław Szkabarnicki

 Życie we wspólnocie zawsze było dla mnie bardzo ważne. Ta pasja nie wygasła przez 30 lat. Pragnienie, aby moje doświadczenie było również udziałem innych ludzi doprowadziło mnie do etapu służby. Jestem w gronie moderacji: „Szekinah - wspólnota Bożej chwały i błogosławieństwa”. Wspierałem kursy „Alpha" i „Community Building Blocks” („Elementy budowania wspólnoty"- organizowany przez Europejską Sieć Wspólnot - ENC). W rekolekcjach „Jezus Żyje!” uczestniczymy całą rodziną od ich początku. Prywatnie – mąż od 22 lat i ojciec trójki dzieci.