Loading color scheme

Stanisława Iżyk - Dekowska

Stanisława Iżyk - Dekowska - ukończyła studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia biblijne na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Jest założycielem ewangelizacyjnej wspólnoty Dom Zwycięstwa w Toruniu oraz dyrektorem Stowarzyszenia ProMisja - Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji. Stowarzyszenie jest siecią wspólnot wywodzących się ze wspólnoty w Toruniu i od roku 2002  prowadzi działalność misyjną w Mongolii. Zaangażowana w ewangelizację, zainicjowała w Polsce w 1999 r. kurs Alpha, a w latach 2005-2012 była Dyrektorem Krajowego Biura Alpha.