Loading color scheme

Adam Dylus

Adam Dylus - mąż, ojciec trojga dzieci, dziadek 4 wnucząt. Magister teologii (KUL). Diakon stały archidiecezji katowickiej (święcenia 20.06.2021 r.) Członek Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej. Wraz z żoną odpowiedzialny za inicjatywę TJCII w Polsce (Toward Jerusalem Council II – W kierunku Soboru Jerozolimskiego II, mającą na celu pracę na rzecz pojednania wierzących w Jezusa Żydów i wierzących „z narodów”). Zawodowo - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach (jednostki budżetowej obejmującej wszystkie publiczne placówki żłobkowe).