Loading color scheme

Artur Skowron

Artur Skowron - jest szczęśliwy mężem Beatki. Są małżeństwem od 23 lat.
Doświadczenie Ducha Świętego w 1999 roku całkowicie zmieniło jego życie. Znalazł w Nim pełną miłości relację z Jezusem Chrystusem, umiłowanie Słowa Bożego, misję i wizję dla swojej przyszłości. Odkrył także różnorodne charyzmaty. Jednym z nich jest dar proroctwa. Jest to dla niego jedna z pasji duchowych, którą zgłębia, interesuje się nią, docieka sensu daru i powołania proroczego.
Artur z wykształcenia jest teologiem. Z pasji do Słowa Bożego podjął studia, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora Teologii Biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Napisał dotychczas dwie książki nawiązujące do tematyki biblijnej. Pierwsza mówi o przyjaźni na podstawie historii Jonatana syna Saula i przyszłego króla Dawida (1-2 Sm). Druga zatytułowana jest „Chcę usłyszeć Twój głos” i odnosi się do świata charyzmatycznego Kościoła, dokładnie do daru proroctwa.
Pracę duszpasterską  od 9 lat koncentruje na pracy z młodzieżą. Założył i na dzień dzisiejszy towarzyszy wspólnocie młodzieżowej Kompania Jonatana. Obejmuje ona dzieci w wieku od 4 lat, nastolatków, młodzież i rodziny. Łącznie dociera do kilkuset osób. Celem wspólnoty jest formacja chrześcijańskich liderów, przyszłych apostołów Jezusa Chrystusa. Artur wspiera także inne wspólnoty powstałe na bazie wizji duszpasterskiej dotyczącej dzieci i młodzież pod nazwą Misja Jonatan. Artur pracuje również z dziećmi w szkole podstawowej ucząc katechezy. Powołanie do pracy z dziećmi i młodzieżą jest jego wielką radością.
Ewangelizacją i formacją apostolską autor zajmuje się już 24 lata. Głosił i głosi Ewangelię w Polsce i za granicą. Chce poświęcić swoje dalsze lata na służbę Bogu.