Loading color scheme

Henryk Wieja

Polski działacz ewangelikalny, lekarz medycyny, ewangelista, mówca chrześcijański, autor literatury religijnej, współtwórca Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie.

Ukończył studia lekarskie w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i podjął pracę lekarza na Śląsku Cieszyńskim. W 1983 został koordynatorem, w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, organizacji Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Odegrał kluczową rolę w przekształceniu tej formy działalności ewangelizacyjno-misyjnej w przedsięwzięcie wykraczające daleko poza Kościół Luterański. Dzięki jego zaangażowaniu podczas TE w Dzięgielowie ewangelizacje prowadzili m.in. Luis Palau, Ulrich Parzany, Tony Campolo i Ravi Zacharias.

W 1990 utworzył w Ustroniu Chrześcijańską Fundację „Życie i Misja”, która stała się wiodącym ośrodkiem ponaddenominacyjnej działalności chrześcijańskiej w południowej Polsce. Z jego inicjatywy obok Fundacji powstał związek wyznaniowy pn. Chrześcijańska Wspólnota Życie i Misja z siedzibą w Ustroniu. Henryk Wieja jest liderem tej wspólnoty[2]. Wspólnota odbywa regularne nabożeństwa, podczas których sprawowane są m.in. obrzędy chrztu i Wieczerzy Pańskiej.

Jego żoną była Alina Wieja (1956-2018), z którą ma dwoje dzieci.