Loading color scheme

Ela Goldmann

Liderka wspólnoty Effatha z Gliwic, w której gromadzą się młodzi ludzie, żeby oddawać chwałę Bogu, wzrastać, rozwijać swoje pasje i odkrywać charyzmaty. Liderka uwielbienia i modlitwy. Absolwentka Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów w Polsce (CSM), a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie kończy studia magisterskie na kierunku Marketing i Logistyka w Krakowie. Kocha Boga i chce towarzyszyć osobom, oddającym Jemu swoje życie. Czynnie służy na rzecz odnowy Kościoła, m.in. poprzez tworzenie przestrzeni jednoczącej różne pokolenia.