Loading color scheme

Aleksander Myśkow

Aleksander Myśkow – 50 lat, żonaty z Elżbietą od 1997 roku. Trójka dzieci. Ponad 30 lat we wspólnocie Lew Judy we Wrocławiu, obecnie w gronie liderów. Jest obecnie prezydentem Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC). Od prawie 25 lat prowadzi własną firmę, co wymaga wielu wyrzeczeń i wyjazdów w delegacje. Dzięki temu, że stworzył zaufany zespół pracowników, ma więcej czasu, aby zaangażować się w działalność Wspólnoty i sieci ENC.

Czym jest sieć ENC?
Europejska Sieć Wspólnot jest dobrowolnym stowarzyszeniem suwerennych wspólnot katolickich i ekumenicznych z całej Europy, które łączą wspólne wartości oraz zobowiązanie do aktywnego wspierania siebie nawzajem we wszelkich sytuacjach, aby wypełnić dany im nakaz Boży. W ostatnim roku z pomocą Miecza Ducha (Północnoamerykańska Sieć Wspólnot Przymierza) i Słudzy Jezusa z Australii stworzyliśmy nową rzeczywistość. Powołano IPECC – Międzynarodowe Partnerstwo Ekumenicznych Wspólnot Charyzmatycznych. Oznacza to, że ENC staje się częścią ogólnoświatowej sieci wspónot.