Loading color scheme

Artur Skowron

teolog, ewangelizator, szczęśliwy mąż Beatki.

Doświadczenie działania Ducha Świętego w 1999 roku całkowicie zmieniło jego życie. Znalazł w Nim pełną miłości relację z Jezusem Chrystusem, umiłowanie Słowa Bożego, misję i wizję dla swojej przyszłości. Odkrył także różnorodne charyzmaty. Jednym z nich jest dar proroctwa, który stał się dla autora duchową fascynacją pozwalającą na odkrywanie sensu tego Bożego prezentu. 

Z wykształcenia jest teologiem. Z pasji do Słowa Bożego ukończył studia i uzyskał stopień doktora teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Napisał dotychczas dwie książki nawiązujące do tematyki biblijnej. Pierwsza poświęcona jest przyjaźni w oparciu o historię Jonatana syna Saula i przyszłego króla Dawida (1-2 Sm). Druga - „Chcę być jak Ty, Wojowniku”, stanowi zapis osobistego świadectwa życia w świetle Słowa Bożego. Działalność ewangelizacyjną  od 9 lat koncentruje na pracy z młodzieżą. Założył i do dziś towarzyszy wspólnocie młodzieżowej Kompania Jonatana. Obejmuje ona dzieci od 4. roku życia, młodzież i rodziny. Łącznie dociera do kilkuset osób. Celem wspólnoty jest formacja chrześcijańskich liderów, przyszłych apostołów Jezusa Chrystusa. Artur wspiera także inne wspólnoty powstałe na bazie wizji duszpasterskiej dotyczącej formacji dzieci i młodzieży pod nazwą Misja „Jonatan”. Pracuje z dziećmi w szkole podstawowej, ucząc katechezy. Powołanie do tego rodzaju działalności jest dla niego wielką radością. Ewangelizacją i formacją apostolską autor zajmuje się już 24 lata. Głosił i głosi Ewangelię w Polsce i za granicą. Chce poświęcić swoje dalsze lata na służbę Bogu.