Loading color scheme

Alicja Jasińska

Należę i służę we wspólnocie Effatha w diakonii modlitwy flagami i wstawienniczej. Studentka medycyny, animatorka bierzmowańców i małej grupki, skautka. W wieku 16 lat pierwszy raz spotkałam Boga którego interesuje moje życie i który chce mieć ze mną relację. Od tego czasu wzrastam w NIM i marzę, żeby każdy mógł poczuć i znaleźć w NIM to samo co ja.