Loading color scheme

Magdalena Jóźwik

dr Magdalena Jóźwik,
doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Archidiecezji Katowickiej (centrum.katowice.pl), gdzie prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej, ekumenizmu, historii Kościoła, duchowości, historii teologii i rozwoju doktryny oraz biblijne w ramach projektu Zasłuchani w Słowo.

Współpracuje z: Wydziałem Teologicznym UŚ, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Radiem eM,  Gościem Niedzielnym (komentarze do Ewangelii),  portalem "Więź", diecezją gliwicką w ramach zajęć na Kursie Formatora, Katechizmie Formatora oraz Inicjatywą Missio (Kurs Biblijny i rekolekcje Jezus żyje), Polską Misją Katolicką dla Anglii i Walii w ramach formacji świeckich, Polską Misją Katolicką w Niemczech w ramach formacji świeckich i prezbiterów.

Współpracuje przy formacji stałej prezbiterów diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej.

Członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.

Stale współpracuje w ramach comiesięcznej formacji wspólnot: Szkoła Ikon oddział Tychy, Trzeci Zakon Karmelitański, Wspólnota Paschy w Tarnowskich Górach, Wspólnota KAHAL w Wodzisławiu, Wspólnota Novare w Żorach.

Od października 2022 r. członek Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej prezbiterów przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP.

Od września 2023 r. współpracuje z Jezuickim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Duchowej Źródło w Gliwicach w ramach poradnictwa duchowego.

Od listopada 2023 r. prowadzi kanał "Teologia przy kawie"