Loading color scheme

O. Robert Hetzyg

Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Od r. 1993 związany z Koinonią Jan Chrzciciel, od 1997 r. - we wspólnocie życia konsekrowanego Koinonii.

Ukończył studia z zakresu dziennikarstwa, marketingu i public relations.
Ewangelizował w wielu krajach, w tym w krajach byłego Związku Radzieckiego. Cząstkę serca zostawił w zakładach karnych Rzymu, Chełma i Zamościa, gdzie służył osadzonym, głosząc słowo Boże. Był redaktorem naczelnym wspólnotowego czasopisma, a dziś jest wydawcą Podcastu Koinonii Jan Chrzciciel. Mieszka w Błotnicy k.Kołobrzegu.