Loading color scheme

S T R E A M I N G

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły być z nami na rekolekcjach „Jezus Żyje!” przygotowujemy transmisję/streaming.  

Będziemy transmitować wszystkie wspólne punkty programu dnia:
- uwielbienie poranne,
- Eucharystię,
- spotkanie modlitewne,
- adorację i kompletę,

Przygotowujemy również streaming z trzech (spośród czterech) poziomów
proponowanych w tym roku na rekolekcjach:
- formacja uczniów
- Biblia Księgą Życia,
- wiara i sakramenty,
- poziom dla małżeństw,

Które poziomy będziemy transmitować zdecyduje liczba osób, która się zgłosi na poszczególne poziomy. Zgłoszenia będę się odbywać poprzez odpowiedni formularz zamieszczony na  stronie rekolekcji. Całość transmisji będzie dostępna na kanale YouTube.
Ponieważ transmisja związana jest z konkretnymi kosztami, możliwość skorzystania z niej będzie płatna. Prosimy Was byście potraktowali to jako cegiełkę - wsparcie organizacji tegorocznych rekolekcji „Jezus Żyje!”.

Cena za dostęp do tygodniowej transmisji:
-  wspólne punkty dnia oraz jeden poziom wynosi  100 zł.
-  wspólne punkty dnia oraz dwa poziomy wynosi  150 zł
Można oczywiście wpłacić więcej 😊.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto Fundacji Inicjatywa MISSIO
Bank Pekao S.A. I/Oddział w Gliwicach: 93 1240 1343 1111 0010 7364 2191 
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe/streaming/JZ2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po zakończeniu rekolekcji cały materiał ze streamingu będzie dostępny na stronie Inicjatywy MISSIO jeszcze przez tydzień czasu do 25 lipca.